นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท นอร์ธแลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การจัดเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน และให้ความสำคัญการป้องกันข้อมูลให้มีความปลอดภัย เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อลูกค้า , สังคม และเป็นรากฐานการสร้างความน่าเชื่อถือ บริษัทฯ จึงออกนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งใช้บังคับอันได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักราช 2562 ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและมาตรการความปลอดภัยของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังนี้

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คำประกาศเกี่ยวนโยบาย Cookies

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV Privacy Notice)

ช่องทางการติดต่อ
หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ สามารถติดต่อบริษัทฯ และ/หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังนี้
ชื่อบริษัท                                                            บริษัท นอร์ธแลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด
ที่อยู่                                                                    110 หมู่ 8 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เว็บไซต์ของบริษัท                                             www.northlandd.com  
ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ของบริษัท         036-262-052 * 14
อีเมล                                                                   northlanddpa@gmail.com

Compare