บริษัท นอร์ธแลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี ทำให้เราได้รับความไว้วางใจในการได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของชีวิตของลูกค้าของเราทุกคน  กว่า 1,900 ยูนิต ที่เราทุ่มเท พัฒนาเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชาวสระบุรี ด้วยประสบการณ์ของเหล่าทีมงานและความมุ่งมั่นของคนรุ่นใหม่ ทั้งหมดนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เราสร้างสิ่งดีๆ ต่อไปในอนาคต เพื่อลูกค้าของเราทุกคน

“Northland”  มอบประสบการณ์ที่เหนือกว่า

Vision (วิสัยทัศน์)

 1. มุ่งมั่นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างความสุขและประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
 2. มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมของลูกค้า สังคม บุคลากรและผู้ถือหุ้น

Mission (พันธกิจ)

 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ชีวิตคนสังคมเมือง
 2. สร้างการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดย เน้น นวัตกรรม คุณภาพ ที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 3. พัฒนาการให้บริการ ที่เหนือกว่าสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังไว้
 4. สนับสนุนและส่งเสริม บุคลากร ในการพัฒนาและต่อยอด ความสามารถให้เป็นบุคลากรชั้นนำทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 5. ดำเนินธุรกิจรวมถึงรูปแบบการลงทุน เพื่อการเติบโต และสร้างกำไรอย่างเหมาะสมและยั่งยืน 

โครงการที่ผ่านมาของนอร์ธแลนด์

คุณค่าที่มากกว่าคำว่า (บ้าน) | Northland Development

ติดต่อเรา | นอร์ธแลนด์

  ช่องทางที่สะดวกให้ติดต่อกลับ*
  อีเมลโทรศัพท์

  Compare