บริษัท นอร์ธแลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี ทำให้เราได้รับความไว้วางใจในการได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของชีวิตของลูกค้าของเราทุกคน  กว่า 1,900 ยูนิต ที่เราทุ่มเท พัฒนาเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชาวสระบุรี ด้วยประสบการณ์ของเหล่าทีมงานและความมุ่งมั่นของคนรุ่นใหม่ ทั้งหมดนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เราสร้างสิ่งดีๆ ต่อไปในอนาคต เพื่อลูกค้าของเราทุกคน

“Northland”  มอบประสบการณ์ที่เหนือกว่า

Vision ( วิสัยทัศน์ )

 1. มุ่งมั่นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างความสุขและประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
 2. มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมของลูกค้า สังคม บุคลากรและผู้ถือหุ้น

Mission ( พันธกิจ )

 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ชีวิตคนสังคมเมือง
 2. สร้างการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดย เน้น นวัตกรรม คุณภาพ ที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 3. พัฒนาการให้บริการ ที่เหนือกว่าสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังไว้
 4. สนับสนุนและส่งเสริม บุคลากร ในการพัฒนาและต่อยอด ความสามารถให้เป็นบุคลากรชั้นนำทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 5. ดำเนินธุรกิจรวมถึงรูปแบบการลงทุน เพื่อการเติบโต และสร้างกำไรอย่างเหมาะสมและยั่งยืน 

โครงการของนอร์ธแลนด์

คุณค่าที่มากกว่าคำว่า (บ้าน) | Northland Development

ติดต่อเรา | นอร์ธแลนด์

  ช่องทางที่สะดวกให้ติดต่อกลับ*
  อีเมลโทรศัพท์

  Compare