ลงทะเบียนสำหรับกิจกรรม Friend Get Friend
  *เงื่อนไขเพิ่มเติม
  1. ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำดังนี้
  1.1. เมื่อแนะนำโครงการ  The Pine จะได้รับค่าแนะนำ 5,000 บาท/แปลง
  1.2. เมื่อแนะนำโครงการ  The Village จะได้รับค่าแนะนำ 20,000 บาท/แปลง
  1.3. เมื่อแนะนำโครงการ  TARAVANA จะได้รับค่าแนะนำ 20,000 บาท/แปลง
  2. ผู้ถูกแนะนำต้องทำการจองภายใน วันที่ 30 เมษายน 2563
  3. ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำภายใน 30 วันหลังจากที่ผู้ซื้อโอนกรรมสิทธิ์

  Compare